University of Rochester

Technology Development Fund


Technology Development Fund

Contact UsAll Questions and inquiries should be forwarded to:

Karen Grabowski


Telephone: 585.276.6600
e-mail: Karen Grabowski
601 Elmwood Avenue
Box OTT
Rochester, NY 14642